Depresyon Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri

depresyon nedir, belirtileri ve tedavisi

Depresyon kişinin kendisini karşılaştığı olaylar karşısında kötü bir duruma düşecek şekilde gördüğü, çıkmaz bir durumdur. Hayata dair eylem ve amaçlardaki eksiklikler insanın duygu durumunda depresif haller görülmesine yol açabilmekte ve depresyonun bu nedenle bir döngü halini alması da söz konusu olabilmektedir.

Depresyonu tanımlamak için profesyonel psikolojik destek alınması gereklidir, iyi incelenecek bir sürecin sonucu olarak kişinin yaşadığı halin bir başka psikolojik rahatsızlık mı yoksa devamlılık gösteren depresyon mu olduğu anlaşılabilecektir.

Depresyon Belirtileri

Depresyon belirtileri kişiden kişiye değişse de genel olarak kadınlarda kilo ve iştahta artış, uzayan uyku süresi, yoğun suçluluk duyguları ve mevsime bağlı olarak çaresizlik hissi/ruhsal çöküntü, erkeklerde ise yapılan işe karşı yoğun bir bağlılık (kilitlenme hali), çevreden uzaklaşma ve kendini soyutlama, şiddete içeren eylemlere eğilim; riskli eylemlerde bulunma gibi bir takım belirtiler görülmektedir. Yaş grupları değiştikçe de bu belirtiler değişmektedir. Örneğin genç bireylerde depresyon dönemleri histerik hareketlere yol açabilirken (ajitasyon,öfke ve huzursuzluk; ilgi arayışı gibi), yaşlı bireylerde hafıza kaybı, dalgınlaşma gibi kişisel benliğin silikleştiği durumlar ortaya çıkmaktadır.

Depresyon Tedavisi

depresyon tedavisi

Depresyon tedavisi için söz konusu olabilecek en iyi tedavi doktor terapisi ve rehabilitasyonudur. Bunun dışında depresyonda olan bir bireye, çevresinin ona yardımcı olacak şekilde hareket etmesi iyi gelecektir. Aynı zamanda tedaviyi destekleyici olarak SSRI (seçici seratonin geri kazanımcısı) yani antidepresan ilaçlar kullanılmaktadır.

Antidepresanlarla ilgili olarak bireylerin en büyük ön yargılarından ve korkularından biri cinsel hayatlarına karşı bir olumsuz etkisi olmasıdır, ancak depresyondaki bir kişinin sağlığı açısından düşünülecek en son konulardan birinin bu olması gereklidir.

Duygu durum bozukluğu derinleşmekte olan birey ilerleyen evrelerde çok daha ağır sosyal problemlerle yüzleşebilir ve doğuracağı sonuçlar düşünüldüğünde öncelik,  bireyin tedavisi konusunda mümkün olan tüm adımları atmak olmalıdır.  Tedavi sürecinde etkili bir yol izlendikten sonra kişide normalleşme başlayacaktır ve depresif  ruh halini ortaya çıkaran etkenlerden uzak durarak hayatını düzenli bir şekilde devam ettirebilecektir. Depresyon halinin tekrarlamaması için yürütülecek tedavi sürecinde, sorunun kaynağına kesin bir teşhis ve tanı konması önemlidir.